Mina kurser

KTH:
Matematikkurser:
Diskret matematik, 5B1118, 5 poäng
Kompletteringskurs i matematik, 5B1114, 6 poäng
Matematik, 6E2446, 10 poäng
Sannolikhetsteori och statistik, 5B1501, 4 poäng

Datakurser:
Databasteknik, 2D1334, 4 poäng
Datateknik, 6E2405, 10 poäng
Datornätverk, 6E3839, 4 poäng
Tillämpad datalogi, 2D1320, 4 poäng

Mediakurser:
Audioteknik, 2F1410, 5 poäng
Bearbetningsteknik för rörliga bilder, 2D1592, 6 poäng
Digitala medier, allmän kurs, 6E3840, 6 poäng
Display och projektionsteknik, 2D1593, 4 poäng
Digitala medier, fortsättningskurs, 6E3841, 6 poäng
Gestaltning och design, 4K1572, 4 poäng
Grafisk grundkurs, 6E3837, 6 poäng
Innehåll och uttryck i media, 2D1577, 6 poäng
Kommunikation och information, 2D1348, 5 poäng
Kommunikativa rum, 1A1996, 4 poäng
Ljudperception, 2F1300, 5 poäng
Media mellan teknik och kultur, 4D1215, 4 poäng
Medieperception, 2D1590, 4 poäng
Medieteknik, grundkurs, 2D1574, 12 p 
Musikalisk kommmunikation och musikteknologi, 2F1213, 5 poäng
Produktionsteknik för rörlig bild, 2D1591, 6 poäng
Programsammanfattande kurs i medieteknik, 2D1575,4 poäng
Talteknologi, 2F1112, 5 poäng
Text- och bildbehandling, 6E3838, 6 poäng

Övriga kurser:
Aktuell teknik, 6E2936, 2 poäng
Digitalteknik, 6E2410, 4 poäng
Elektronik, 6E2415, 8 poäng
Elektronikkonstruktion, 6E2421, 6 poäng
Elenergiteknik, 6E2425, 3 poäng
Elkretsteknik, 6E2430, 4 poäng
Grafisk produktionsekonomi, 6E3832, 2 poäng
Industriell ekonomi, 6E2435, 2 poäng
Information och kommunikation, 6E2440, 2 poäng
Kognitionspsykologi,2I1130 4 poäng
Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling, 2D1576, 6 poäng
Miktodatorteknik, 6E2455, 5 poäng
Miljö-och arbetsvetenskap, 6E3460, 4poäng
Styr- och reglerteknik, 6E2465, 5 poäng
Teknisk engelska, 9E1301, 6 poäng
Telekommunikation, 6E2471, 11 poäng
Vågrörelselära, 5A1230, 4 poäng
 
Examensarbeten
Uppvärmning av kablar till kylmaskinerna VKA1 och VKA2 på Astra
En utredning av orsaker (Dan Svedén och Ulrika Wennström, 1997)
6E2401, 6 poäng
DVD - tekniken och möjligheterna
En dagslägesrapport (Ulrika Wennström och Göran Öqvist, 1998)
6E3701, 10 poäng
Myndigheters webbplatser som informationsstöd 
En studie av fem svenska myndigheters arbete med sina webbplatser. (Ulrika Wennström 2005)
2D1028, 20 poäng
Stockholms Universitet Organisation, 5 poäng Redovisning, 5 poäng Ekonomisk analys, 5 poäng Marknadsföring, 5 poäng Växsjö Universitet Multimedia, distanskurs, 10 poäng
 
Diverse kortare kurser

Satellite communications, STF Ingenjörsutbildning AB, Göteborg, 27-29 april 1999

Radionät, STF Ingenjörsutbildning AB, Kista, 18-21 maj 1999

Advanced Digital Communications, STF Ingenjörsutbildning AB, Stockholm, 1-3 juni 1999

Telecom overview, Stockholm, 21-13 juni 1999

Access, grundkurs, Jönsson & Lepp, 9-11 februari 2000

Satellite Communication Systems, CEI-Europe, Barcelona, 25-29 oktober 2004

Satellitkommunikation, STF Ingenjörsutbildning AB, Stockholm. 16-17 mars 2005

ECDL datakörkort, 24/2 2005

Access fortsättningskurs, Lexicon, Stockholm, 22-24 februari 2006

Vågutbredning, Scanditel, Stockholm, 4-8 september 2006

Förvaltningskunskap, PTS, webbaserad kurs, 2006

 

 

 

 

 

 

Kurser 

Detaljerade 
kursbeskrivningar»

 

Examensarbeten

Uppvärmning av kablar till kylmaskinerna VKA1 och VKA2 på Astra »
En utredning av orsaker (Dan Svedén och Ulrika Wennström, 1997)

DVD - tekniken och möjligheterna»
En dagslägesrapport ( Ulrika Wennström och Göran Öqvist, 1998)

Myndigheters webbplatser som informationsstöd »
En studie av fem svenska myndigheters arbete med sina webbplatser (Ulrika Wennström, 2005)

 

 

Ulrika Wennström