CVCurriculum Vitae

Utbildning

HT-03 KTH, Civilingenjör i Medieteknik med inriktning ljud och rörlig bild, 180 poäng

VT-98 KTH Tumba, påbyggnadsutbildning 40 poäng i grafisk teknik

HT -98 Stockholms Universitet, ekonomi 20 poäng

VT -97 KHT Södertälje, elektroingenjör 80 poäng

VT-84 Stockholms musikgymnasium, 3-årig naturvetenskaplig linje

Yrkeslivserfarenhet

1998-06-01 -

Post och telestyrelsen, där jag fortfarande är anställd. Jag arbetar huvudsakligen med satellitkoordinering,   dvs kontrollerar att förändringar av existerande eller nya satelliter inte orsakar störningar på svenska system eller tjänster. Jag har även arbetat som handläggare av tillstånd för fast radiolänk, jordstationer och tillfälliga tillstånd för rundradio. Tidigare har jag även deltagit i internationellt arbete inom Internationella Teleunionen, ITU.

Jag har även varit med i projektgruppen i arbetet med att utforma den nya intranätet för PTS och har lagt upp och ansvarar för Frekvensavdelningens sidor. Dessutom har jag vidareutvecklat en accessdatabasapplikation för satellithanteringen som jag också ansvarar för.

1989-03-28 -1998-08-31

Tullverket. Anställningen inleddes med en 14 månaders internutbildning som gav kännedom om Tullagar, Smuggellagstiftning, varukännedom, import- och exportbestämmelser, psykologi samt självförsvar. Jag arbetade sedan som allmäntullare i Tegelviken och i Västberga. Detta innebar att man fick cirkulera mellan olika arbetsuppgifter och jobbade därför både med tullklarering av export- och importvaror, kassatjänst, kontroll av lastbilar, personbilar och resenärer. Dessutom förekom det ibland spaningsarbete och revisioner på företag.

Efter Sveriges inträde i EU lades kontrollen i stort sett ner i Tegelviken och vi flyttades över till Frihamnen. I samband med detta uppmanades vi att söka alternativa sysselsättningar eftersom ett stort antal tulltjänstemän skulle sägas upp. Jag fick emellertid behålla jobbet men hade redan ställt in mig på att börja studera. Jag läste då till högskoleingenjör i tre år men hoppade in extra på somrarna under studietiden. Det var en spännande och omväxlande arbetsplats och jag lärde mig mycket om människors beteende i olika situationer.

1985-04-22 - 1989-03-27

Österåkers kriminalvårdsanstalt, där jag arbetade som kriminalvårdare på samtliga avdelningar på anstalten, dvs häktet, psykavdelningen, kvinnoavdelningen, narkomanvårdsprojektet och drogfria avdelningen. Gick en tre månader lång vårdkurs där jag fick lära mig lagar, psykologi, självförsvar mm. Jag började arbeta som vårdare eftersom jag tyckte att det verkade vara spännande och ville hjälpa människor som hamnat fel i livet.

1984-07-26 - 1984-11-25

SL, spärrvakt på röda linjens stationer. Denna första arbetslivserfarenhet lärde mig hur det är att arbeta på obekväma tider och hantera människors frustration över alltifrån trasiga rulltrappor till inställda tåg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Wennström